UWAGA: Zebranie wiejskie zmieniło uchwałą godzinę zamknięcia placu na 22.00.

 Nowym opiekunem placu jest Pan Edwin Bachorski tel. 507 979 080

Od kilku dni czynny jest już plac zabaw. Oddanie do użytku placu zabaw jest III etapem zagospodarowania całego placu sołeckiego.

Etap I i II - siłownia zewnętrzna był zrealizowany wcześniej.

Domek sołecki w nowym "ubranku".