UWAGA: Zebranie wiejskie zmieniło uchwałą godzinę zamknięcia placu na 22.00.

 Nowym opiekunem placu jest Pan Edwin Bachorski tel. 507 979 080