Na wniosek mieszkańców zostaje zwołane zebranie wiejskie w dniu 1 lutego 2024 r., w czwartek, o godz. 19.00 w domku sołeckim w Parceli.
 
W razie braku quorum zebranie zacznie się o godz. 19.15. Na zebraniu będzie obecny przedstawiciel Gminy  i Wydziału Dróg.
 
Porządek obrad:
 
1. Informacje dotyczące projektów przebudowy ulic Podlaskiej, Grzybowskiej i Żwirowej.
2. Omówienie możliwych wariantów projektowanej przebudowy w/w ulic.
3. Stanowisko mieszkańców Parceli dotyczące koncepcji przebudowy.
4. Ustalenie możliwych do podjęcia działań w celu uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji o inwestycjach.
5. Podjęcie stosownych uchwał w sprawach w/w inwestycji przedstawiających stanowisko mieszkańców.
6. Określenie kolejnego zebrania wiejskiego dotyczącego inwestycji.
7. Inne sprawy mieszkańców.